Haberler İlçe Milli Eğitim Komisyonu Toplantısı

İlçe Milli Eğitim Komisyonu Toplantısı

Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereği oluşturulan İlçe Milli Eğitim Komisyonu üyeleri 26/12/2012 Çarşamba günü saat 13.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda  aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

İlçe Milli Eğitim Komisyonu

Sıra no

ADI SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYON GÖREVİ

GÖREV YERİ

1

Mehmet DURSUN

İlçe MEM Md.

Kom.Başkanı

İlçe MEM

2

İzzet AŞKAR

Şube Müdürü

Üye

İlçe MEM

3

Hatice KİBAR

Okul Müdürü

Üye

Fın. Anaokulu

4

Mehmet BEYAZTÜRK

Okul Müdürü

Üye

11 Mart ilkokulu

5

Mehmet YILDIZ

Okul Müdürü

Üye

Muammer Çiçekoğlu Ortaokulu

6

Mustafa TAKA

Okul Müdürü

Üye

Fın.METEM

7

Ali KARADENİZ

Kurum Müdürü

Üye

Fın.HEM

8

Ayşe ELLİALTI AKKAYA

Okul Önc. Öğrt.

Üye

Fın.Anaokulu

9

Şadiye SUNAR

Sınıf Öğrt.

Üye

11 Mart İO

10

Önder KARATAŞ

Matematik Öğrt.

Üye

M.Çiçekoğlu Ortaokulu

11

Aydın AKTÜLÜN

Mob.ve İç Mek.Tas.

Üye

Fın.METEM

12

Edip COŞKUN

Sınıf Öğretmeni

Üye

Sümer İO-OO

13

Şirin GÜR

Sınıf Öğretmeni

Üye

Ç.O.Hacıalioğlu İO-OO

14

Hüseyin GÜNER

Sınıf Öğretmeni

Üye

Arılı İO-OO

15

Dilek ERKAN

Usta Öğretici

Üye

Fın.HEM

 

 

GÜNDEM:         

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesi.
 3. Fındıklı İlçesindeki Tüm Okullarımızda Akademik benliğin yükseltilmesine ilişkin alınacak önlemlerin planlanması.     
 4. Veli duyarlılığını geliştirmeye yönelik yapılacak çalışmaların planlanması.
 5. Okullar Hayat Olsun Projesi çalışmaları ve okulların yapacağı proje çalışmalarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi.
 6. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin artırmaya dair yapılabilecek çalışmaların planlanması.
 7. Sosyal ve Kültürel Çalışmalara ilişkin öneriler,
 8. Rize Eğitim Şurası kararlarının değerlendirilmesi, uygulanmasının planlanması.
 9. Dilek ve Temenniler, kapanış.

 

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı İlçe Milli Eğitim Komisyonunda Alınan Kararlar

 1. İlçe Milli Eğitim Komisyonu yönerge gereği en az 3 ayda ve gerekli görüldüğü durumlarda işlevselliği olan toplantıların yapılmasına,
 2. Temel Eğitim ve Ortaöğretim kurumlarında veli bilgilendirme ve ev ziyaretleri konusunda öncelikli olarak ulaşılması gereken öğrenciler belirlenerek ulaşılması, veli çalıştaylarının devreye sokulması, bu konuda sadece öğrencinin olumsuz davranışlarına yönelik değil, diğer alanlarda görüşmeler yapılmasına karar verildi. Bütün eğitim kurumlarında öğrenci-veli-okul sözleşmelerinin okulun fiziki yapı ve seviyesine göre güncellenerek işlerliğin sağlanmasına,
 3. Okullarda yapılan her türlü çalışmalarda velilerinde dahil edilmesi, bilgilendirilmesi özellikle proje çalışmalarına dahil edilmeleri, tüm etkinliklere davet edilmeleri ve bilgi verilmeleri,
 4. Etüt çalışmaları okullar bazında planlamalar yapılarak onaya sunularak yapılması, taşıma Merkezli okullarda bu çalışmaların sabah ders başlamadan önce de planlanabileceği,
 5. Pansiyonlu okullarda açık büfe kahvaltı, ara öğün, uygulanmasının imkanlar ölçüsünde uygulanması, pansiyon kitaplıklarının zenginleştirilmesi,
 6. Öğrencilerin öncelikle olumlu davranışlarının tüm paydaşlarla (öğretmen, veli, müdür birlikte değerlendirilmesi, bu davranışların zaman zaman onure edilmesi) değerlendirilmesi,
 7. Okullarımızdaki rehber hizmetleri ve öğrenci davranışları değerlendirme kurulları,(disiplin kurullarının)yönetmeliğine uygun olarak işlevselliğinin sağlanması,
 8. Öğrenci devamsızlıklarının asgariye indirilmesi için veliye yönelik mesaj sisteminin devam ettirilmesi, işlerliğinin sağlanması ve takibinin yapılması,
 9. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce  okuma-yazma bilmeyen vatandaşlara yönelik okuma-yazma kurslarının açılması için gerekli çalışmaların yapılması,
 10. Öğrencilerin Halk Eğitim Merkezi destekli sınavlara hazırlık Öğrenci Yetiştirme kurslarının okullar bazında açılması,
 11. İl ve ilçe düzeyinde yapılacak olan her türlü sınavların veli-öğretmen-idareci boyutlarında değerlendirilmesi, eksikliklerin giderilmesi için zamanında önlem alınması,
 12. İlçe Düzeyi Sınav Değerlendirme Komisyonunun oluşturulması (sınavlara yönelik),Sonuçların değerlendirilerek, tablolar oluşturulması ve sınavların değerlendirilmelerinin ilan edilmesi,
 13. Okullar Hayat Olsun Proje kapsamında oluşturulan protokol çerçevesinde İlçe Milli Eğitim ve tüm okullarımızın yükümlülükleri doğrultusunda uygulanmasında azami gayretin gösterilmesi ve uygulama protokolü paydaşlarının sürece dahil edilmesinde işbirliği içerisinde hareket edilmesi,
 14. Öğretmenevinin sosyal etkinlikler ve kültürel çalışmalarda, hizmet alanlarının iyileştirme çalışmalarının ve fiziki mekanlardaki eksikliklerin giderilmesi,
 15. Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınması, özellikle toplum hizmeti ve kulüp çalışmalarına ağırlık verilmesi,
 16. Okullar hayat olsun projesi kapsamında geliştirilen protokolün incelenmesinin tüm öğretmenler tarafından yapılmasının sağlanması, tüm okulların projeye dahil olduğu ve özellikle ders saatleri dışında ve tatil günlerinde HEM Merkezinde oluşturulan etkinlik sınıfları ile bilgisayar destekli etütmatik sınıfları, resim-müzik odaları ve çok amaçlı drama ve tiyatro salonunun ve İlçe Halk Kütüphanesinden azami düzeyde yararlanılması bu protokol çerçevesinde tüm okullarımızın yapacağı çalışmaların konusunda hazırlıklı olması ve gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması,
 17. Rize-Eğitim Şurasının belirlediği 5 ana temadaki sonuç kurallarının uygulanabilmesi için ilgili komisyonların tüm okul düzeyi ve ilçe düzeyinde yenilenmesi ve sonuçta alınan karaların uygulanmasına karar verildi.

 

                                                                                                                                       Hatice KİBAR

                                                                                                                                   Fındıklı Anaokulu Müdürü

                                                                                                                                                    (Yazman)

 

 

 

                                                                                                                                                              26.12.2012

                                                                                                                                                           Mehmet DURSUN

                                                                                                                                                        İlçe Milli Eğitim Müdürü

 

 

 komisyonkomisyon

 

 

 

 Yayın:28.12.2012 - Güncelleme:28.12.2012 - 10:36 - Görüntülenme:877